About

“כל חתן וכל כלה” | מתנות נדוניה

נדוניה, היא תשלום הניתן בכסף או במתנות, על ידי משפחת הכלה לחתן או לשני בני הזוג יחד. הנדוניה נחשבת לעיתים כחלק של הבת בירושה של הוריה, והוא נמסר לה בעת חתונתה. בדרך כלל מדובר בכלים יקרים, תשמישי קדושה, תכשיטים, כלי אוכל ועוד.

מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל עומד להשיק תערוכה חדשה המתמקדת במתנות שהוענקו לחתנים ולכלות העומדים לבוא בברית הנישואין. בתערוכה יוצגו מתנות רבות מקהילות שונות שהוענקו לזוגות צעירים שהתחתנו לפני 1948.

התערוכה מוקמת בשיתוף עם מוזיאון חצר הישוב הישן ע"ש יצחק קלפן ברובע היהודי בירושלים. הפריטים בתערוכה נתרמו ממשפחות יהודיות מהיישוב הישן בירושלים.

אוצרות: אורה פיקל- צברי ויעל ויזל ז"ל 

אירוע השקת התערוכה:

יום שלישי * א' בסיון * 4.6.19 * בשעה 19:00

19:00 התכנסות וסיור בתערוכה
19:45 דברי ברכה: מר קורש חנניה, מנהל מרכז מורשת
גב' אורה פיקל צברי, אוצרת התערוכה
20:00 "קול חתן" האם גם "קול כלה"? מנהגי החתונה ביישוב הישן בירושלים במאה התשע עשרה
מרצה: פרופסור מרגלית שילה

אתנחתא מוסיקלית: יובל חלף

הכניסה חופשית | ברישום מראש | מספר מקומות מוגבל

תפריט