ערב הוקרה לפרופ' יוסף-יובל טובי בהגיעו לגבורות

12.6.22 | יום ראשון | יג סיון התשפב
בשעה 17:00

 

 

21:00-17:00

ד"ר ג'נאן פראג  |  פלאח - "המשיח היהודי בשירת תימן העברית לעומת הנביא מוחמד בשירה

ובספרות הערבית"

ד"ר יהודה עמיר  |  "דרך כוכב בחקר יהדות תימן"

הדיין אבירן הלוי  |  תורה הלכה ומורשה במחקריו של פרופ' יוסף יובל טובי

ד"ר בני גמליאלי |  "נישואי צעירות עם זקנים ונישואי בוסר"

ד"ר גילת ברב  |  “השירה בעולמו של פרופסור יוסף-יובל טובי”

פרופ' יוסף-יובל טובי | דברי ברכה וסיכום

אומן אורח: אמיתי אריכא

 

ללא עלות | בהרשמה מראש | מספר המקומות מוגבל

תפריט