About

"על כנפי נשרים" | 70 שנה לעליית יהודי תימן

"ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי…" (שמות, פרק י"ט, פסוק ד')

לפני 70 שנה עלו לארץ רוב חברי קהילת יהדות תימן העתיקה והמפוארת. בין החודשים דצמבר 1948 וספטמבר 1950 הועלו מעדן לישראל כ-50,000 יהודים. את מבצע העלייה שהיה אחד הגדולים והמורכבים ביותר שידעה מדינת ישראל ארגן ומימן הג'וינט (ארגון הסעד היהודי בארה"ב).

התערוכה פורשת מספר רבדים של סיפור מבצע "על כנפי נשרים". מסמכים אותנטיים של ד"ר ביגל, המנהל הראשון של המחנה, מספקים עדות היסטורית על הקמת המחנה וימיו הראשונים. צילומיו של בנו רותנברג בהם הוא מתעד את המחנה ואת יושביו משקפים את הזהות האישית של העולים בתוך הסיפור הלאומי הקולקטיבי של המבצע. פרויקט התיעוד בווידאו של העולים בהפקת המשרד לשוויון חברתי, תורם זווית נוספת אודות קורותיהם והסבל הרב שעברו העולים בדרכם למחנה חאשד וקשיי החיים במחנה עצמו. עדויות אלה שופכות אור על המסע המפרך של העולים מרחבי תימן לעדן בתנאים קשים מנשוא ללא כל ליווי או הכנה נפשית ועל הפער המנטלי והתרבותי בין העולים לבין הממסד הישראלי שקלט אותם במחנה; עדויות אלה מתעדות אף את היחס המזלזל כלפיהם וכלפי המסורת שלהם מצד חלק ממנהלי המחנה.

אוצרת: מאיה כהן-מוסק

נעילה: 10.7.20

תפריט