לימוד במחנה עולים חאשד 1950-1945

ליקט וערך: קורש חנניה

ביה"ס במחנה נוהל לפי מתכונת של ביה"ס מודרני. במקום המארי בעל השוט, עמד מורה צעיר שופע מרץ מול הכיתה, שזכה לחיבתם ואהבתם של תלמידיו.

בכל סוכה נמצאו ספסלים, שולחנות, לוח וגיר, עפרון, מחברת וספר.

הבנים כמעט ללא יוצא מין הכלל, מגילאי 14-5, ידעו קריאה בתורה. מה שלא כן, הבנות שלא למדו כלל, להן היו דרושות כיתות מיוחדות כדי להתחיל ללמדן מאלף בית.

התלמידים והתלמידות למדו את רב המקצועות הנלמדים כיום בביתי הספר: תנ"ך, עברית, חשבון, מולדת, טבע, זימרה, חינוך גופני ועוד.

בשנתיים הראשונות לקיום המחנה היה השליח עובדיה טוביה ממונה על החינוך במחנה ובעדן, עזרו לידו המורה עזרא כהן ובשנה השלישית תשי"ח התווספו עוד שני שליחי חינוך מר שמעון אבי זמר ובנימין רצאבי.

מורים אלו הכשירו תלמידים למדניים ומוכשרים לשמש אף הם כמורים במחנה.

התמורה בחיי הילדים ובדרכי לימודם הייתה גדולה, הם למדו מתוך רצון ולהט והבנות נטלו תשעה קבין של אהבה והתמסרות ללימודים.

צלם: בנו רותנברג, אוסף מיתר | מחנה חאשד, מאי 1950

צלם: בנו רותנברג, אוסף מיתר | מחנה חאשד, מאי 1950

באדיבות יעל בן ברוך, אוסף משפחת בייגל | מחנה חאשד, דצמבר 1946