מתנת נדוניה: פמוטים


פמוטים מסמלים את אחדות המשפחה היהודית ניתנו בעדות ישראל השונות כמתנת נישואין לכלה. הנשים היהודיות שציינו את השבת בדרך כלל בביתן, ולא בבית הכנסת, פיתחו במרוצת הדורות מנהגים יחודיים המבטאים בין היתר בהדלקת נרות. נשים קבלו על עצמן את מנהג הדלקת הנרות, המציין את כניסת השבת. נוהג זה הפך לאחד משלושת החובות שהאישה מצווה בהן: הדלקת הנר, טהרת המשפחה והפרשת חלה.
טקס הדלקת הנר עבר במסורת מאם לבת, ולכן נוצר השוני בין עדות ישראל בדרך הדלקת הנר ובתפילות הנילוות.

  • הפמוט הינו מתנת נישואין מפרופ' יוסף יואל ריבלין, בן דודת של הגב' רבקה שקד לבית ריבלין.
    מתוך אוסף מוזיאון חצר הישוב הישן ע"ש קפלן.

הפמוט מראשית המאה ה-20 של המאה הקודמת | באדיבות חיה וייס
מתוך אוסף מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל

הפמוט  היה שייך להוריה של חיה וייס. במלחמת העולם השנייה המשפחה גורשה מרומניה למחנה ריכוז. דודתה של חיה לקחה את הפמוט עימה והצליחה לשמור עליו ולהשאירו ברשות המשפחה.

 

תערוכת נדוניה "כל חתן וכל כלה" ננעלת ב- 24.9.20. 
מזמינים אתכם להגיע ולבקר בתערוכה לפני נעילתה.