הידעת?- סידור התפילה התימני

ההדפסה הראשונה של 'הסידור התימני' נעשתה בארץ ישראל ונשלחה ליהודי תימן!

סידור התפילה התימני נקרא: תִּכְּלַאל (בערבית). בעברית משמעות המילה – מכלול/ 'הכולל', או 'המכלול'. בסידור התימני נמצא את כל התפילות לימות השנה, לצידן גם את הדינים והמנהגים בעניינים שונים כמו: תפילין, ציצית, מזוזה, אירוסין ונישואין, שטרות שירי חתונה ועוד. התִּכְּלַאל מבוסס על נוסח התפילה של הרמב"ם וכולל מסורות עוד מתקופת הגאונים בבבל עם השפעה רבה מסידורו של רס"ג (רבי סעדיה גאון). אפשר למצוא שרידים של כתבי יד של התִּכְּלַאל החל מן המאה ה-14. הרב שלום שבזי כתב את התִּכְּלַאל והוסיף פירושים והערות בשנת 1677, עותק אחד נמצא בארכיון הספרייה הלאומית בירושלים. תִּכְּלַאל 'עץ חיים' הוא המהדורה שהעתיק ופירש בהרחבה הרב יחיא צאלח – מהרי"ץ. נוסח זה הגיע לארץ ישראל עם עולי 'אעלה בתמר' בשנת 1881 תרמ"ב, והם הביאו אותו לדפוס בירושלים ושלחו העתקים מודפסים ליהודי תימן. מהדורה מפורסמת אחרת היא 'תִּכְּלַאל קדמונים' שכתב ר' שלום קורח ויצאה לאור בירושלים ב־ 1968 על ידי יוסף חובארה. בשנת 1976 יצא לאור הסידור 'כנסת ישראל אשר נקרא בפי אבותינו תִּכְּלַאל' ע"י יוסף יעקב צוביירי בתל אביב, הכולל גם תפילות מהסידור השאמי. עד היום נכתבו מהדורות רבות של התִּכְּלַאל שכיום מכונה נוסח בלדי. בשנת תשע"ב – 2012, יצא לאור 'התִּכְּלַאל המדעי המהודר' שכתב וערך ד"ר משה גברא הכולל את תמצית המחקר המדעי על סידור התפילה התימני.