About

"מרבד הקסמים," 1975 – איתמר סיאני

איתמר סיאני, נולד בצנעא, תימן, בשנת 1941 לנעמי ויוסף סיאני. עלה לארץ במסגרת מבצע "על כנפי נשרים' בהיותו בן תשע שנים, יתום מאביו, תחילה אל המעברה ליד פתח תקווה, ואחר כך – אל כפר הנוער ע"ש מאיר שפיה. סיאני הושפע רבות מן הצייר חיים סוטין ולמד בין היתר אצל מרסל ינקו וצבי מאירוביץ. החל להציג תערוכות בגלריות בתל אביב בראשית שנות השישים במאה שעברה ובשנים 1968–1975 נשלח ללמוד בלונדון. בסוף שהותו שם הוציא לאור את האלבום 'מרבד הקסמים', הכולל חמישה עשר תחריטי נחושת, במהדורה בת חמישים עותקים. חלק מן הציורים דמיוניים, ואחרים צוירו בהשפעת צילומי הצלם דוד אלדן (לע"מ), שנתלווה למשה שרת בנסיעותיו למחנה העולים בעדן. האלבום הופק בלונדון ונרכש על ידי אספנים פרטיים ומוזיאונים בארץ (מוזיאון ישראל ומוזיאון תל אביב) ובעולם. סיאני עוסק בציוריו ואמנותו בעיקר במוטיבים יהודיים מסורתיים בדגש על יהדות תימן, כשמודלים רוחניים משמשים לו הוריו.