About

הכתב העברי

במרכז מורשת מוצגות יצירותיו של בר-עמ”י בן ציון בתערוכת הכתב העברי. בר-עמ”י מכין את יצירותיו המקוריות בשיטה העתיקה בעולם, כתיבה על גבי קלף באמצעות קולמוס נוצה ובדיו מיוחד.

המביט ביצירות ממרחק, רואה עיצוב גאומטרי מעניין או ציור. המתבונן מקרוב, יגלה להפתעתו כי היצירות הן כתיבה, אותיות, מילים, משפטים ופסוקים ולא ציור. כל היצירות נכתבו בכתב זעיר הנקרא “מיקרוגרפיה” (המיקרוגרפיה, שימשה כאומנות המלכים). היצירות מכילות טקסטים שלמים או ספרים שלמים מתוך המקורות.

כל יצירה היא “שער” לעולם קסום ויפה של ערכים ומסתוריות. המתבונן, החודר לנבכי היצירה יגלה משמעויות רבות. קיים שילוב אופטי-אופטימאלי בין הטקסט לבין צורת היצירה.