About

"רגעים בצנעא" – יחיא חייבי

אוצרת: אסתר מוצ'בסקי-שנפר

יחיא חייבי (1911–1977) נולד וגדל בצנעא ועלה לארץ ב־1944. כנער, סייע חייבי למשלחת רופאים איטלקים ובתמורה העניקו לו מצלמה; מאז החל לצלם. בשנות השלושים במאה שעברה פעל למעשה כצלם יחיד וייחודי ותיעד בעיקר את הקהילה היהודית לצד אירועי היום יום בעיר המוסלמית וכן את הקהילה האירופית הקטנה בצנעא. אף שחייבי היה צלם מתעד ולא עסק במבע אמנותי, הרי אין מקבילה בעת ההיא בתימן לצילומיו הנדירים השופכים אור על מגוון רחב של תחומים ונושאים.  פעילותו כצלם בעת ההיא בצנעא מותירה עדות חשובה על שנות השלושים בתימן.

תערוכתו המיוחדת 'רגעים בצנעא, תצלומי יחיא חייבי, 1930–1944', הוצגה בבית טיכו בירושלים ב־2014. מוזיאון ישראל הוציא לאור את צילומיו בתערוכה בשם "רגעים בצנעא"