About

"מסעות לתימן," 1987-2008 – נפתלי הילגר

נפתלי הילגר, מרצה וצלם, נולד בשנת 1957 בגרמניה. בשנת 1979 עלה לארץ ומתגורר בגן נר (גלבוע) מאז 1999. הילגר ערך שבעה ביקורים בתימן. מסעותיו וצילומיו בתימן תועדו בספרו המיוחד "מסע לתימן ויהודיה" בשיתוף עמותת "אעלה בתמר".  תערוכתו 'מסעות לתימן, 1987–2008', הוצגה במוזיאון האסלאם בירושלים בשנת 2011. בתערוכה הוצגו דיוקנאות מחיי היום יום, מבנים וארכיטקטורה, תכשיטים ורקמות, וכל  זאת – בצילומים צבעוניים ועזי מבע המשלימים את נקודת המבט המוקדמת של חייבי. הילגר הציג מתערוכותיו גם בארה"ב.