About

"יהודי תימן בישראל" – ציון עוזרי

ציון עוזרי, צלם רב מוניטין, נולד בישראל (1951) להורים יוצאי תימן ומתגורר בניו יורק. הוריו עלו לישראל מיד לאחר כינונה של המדינה במבצע ״על כנפי נשרים״.

ציון היה הבן הראשון שנולד להם על אדמת ישראל ומכאן שמו. התנאים שהיה נתון בהם בשנות חייו הראשונות במעברות עין שמר ולאחר מכן ברעננה, וכן הרגשת השונות שהיתה מנת חלקו השפיעו עליו עמוקות. ילדותו בישראל בתקופת גלי העלייה הגדולים והחיים בחברת אנשים שנעקרו ממקומותיהם העניקו לעוזרי פרספקטיבה רב-תרבותית.

עוזרי עורך מסעות צילום ותיעוד בקרב הקהילות היהודיות ברחבי העולם, ובכללן אלה ההולכות ונכחדות. הוא רוחש כבוד רב ואמפתיה לקהילות המסוגלות לאמץ אל חיקן את התרבויות המקומיות ובו הזמן לשמר את ייחודה של המורשת היהודית. הרגישות הרבה המשתקפת בתצלומיו נובעת מהזדהותו עם המצולמים ומן הזיקה שלו לעברם, לערכיהם ולמורשתם.

עוזרי למד בניו יורק והוא בוגר בית הספר הגבוה לטכנולוגיה ובעל תואר בוגר באמנות מאוניברסיטת פראת. תצלומיו התפרסמו בספרים ועיתונים רבים והוצגו במוזיאונים ובגלריות בישראל וברחבי העולם.

תכנית ושיטת הלימוד ״העדשה היהודית” אותה פיתח, נלמדת בישראל ובתפוצות. הוצאת שוקן בארה"ב הוציאה לאור את ספרו "יהודי תימן" (1985). ספרו 'יהודי תימן – הדור האחרון', יצא לאור בהוצאת כתר (2005).