About

"קסם המרבד" – רחל פולס דמתי

רחל פולס נולדה בשכונת שערים, ברחובות  בשנת 1937 ומתגוררת כיום בכפר ורדים. פולס, הזוכרת ילדות חמה ומחבקת, החלה לצייר בסוף שנות השישים במאה שעברה, עוד כשהייתה בה תשוקה לצביעה מופשטת, ומאז עברה לציור. פולס ציירה לראשונה את אביה בעקבות חלום שלא תראה אותו יותר. אחר כך ציירה את אמהּ ואת שניהם על פי תצלומים. מאז החלה לצייר דיוקנאות של אנשים 'מאירים'. דיוקנאות הדמויות התימניות זכו בין היתר לשמות – 'כותשת התבלינים', 'הרוקמת', 'קולעת הסלים', 'אופת הפיתות', 'מעשן הנרגילה' ו'החדר עם המורי'. מהם עברה פולס לציורי נופים ובני משפחה. בהמשך דרכה החלה ליצור בפיסול ובקרמיקה, כשמוטיב העצב מוביל אותה ליצירות:  'הזעקה', 'הקורבן', 'נרות נשמה', 'הפליטים',  'עצבות' ו'צמיחה'.