סיורים במוזיאון לכיתות ז'

מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל פועל ומאמין כי המוזיאון שעומד במוקד הפעילות בו, הינו משאב לימודי המשתלב במערכת החינוך הפורמלית. מתוך הקשבה לצרכים של המערכת, נכתבה תכנית ייעודית זו לכתות  חטיבת הביניים ע"י ד"ר יהודית סבן ז"ל, שהייתה  מומחית באסטרטגיות גישור במוזיאונים.  התוכנית לכיתות ז' נשענת על התוכנית החינוכית בבתי הספר, לשנת בת\בן המצווה ועבודת השורשים. הכוונה של התוכנית היא לפתוח צוהר בפני נערים ונערות הנמצאים בשלבי גיבוש של זהותם האישית והקולקטיבית. באמצעות החשיפה למרכיבי המורשת של יהדות תימן אנו מצפים שכל תלמיד יפתח סקרנות שתוביל לחקירה ולמידה על המורשת המשפחתית שלו עצמו.

את הסיורים מעבירים מדריכים מקצועיים, שעברו השתלמות ייחודית בתוכנית.

 

לפרטים והזמנות סיורים לכיתות ז':

הגב' לי סלוק, מנהלת אירועים והדרכות נייד. 050-2623558 | טל. 073-3946150

דוא"ל: lees@bet-moreshet.co.il